Ridge “Monte Bello”

2010 Chardonnay / California, Santa Cruz Mountains