Ridge “Monte Bello”

2007 Chardonnay / California, Santa Cruz Mountains